Czy lakiernik zawsze jest konieczny?

Choć wiele osób uważa inaczej, to samochód osobowy jest zwykłą maszyną, która po prostu ma służyć swojemu użytkownikowi w przemieszczaniu się do wyznaczonych przez niego celów. Nie jest to dzieło sztuki, bądź też coś co posiada duszę. Samochód, jak to każda maszyna, poddana jest procesowi zużywania się i niszczenia. Co najczęściej widać po powłoce lakierniczej […]